ข่าววันนี้

ท่องเที่ยวไทย จัดโปรฯ ลด300บาท บินในประเทศ จำนวน5แสนสิทธิ

ท่องเที่ยวไทย

มีการรายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 6 สายการบิน ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยแอร์เอเชีย, ไทยสมายล์, นกแอร์, ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ท จัดโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” มอบส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อกรตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางภายในประเทศอีกครั้ง และเพื่อส่งเสริมการ

เดินทางทางกาศ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดย ททท. จะมอบส่วนลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 300 บาทต่อ 1 หมายเลขการจอง จำนวน 500,000 สิทธิ แก่ผู้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินทั้ง 6 สาย ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-10 ตุลาคม 2565

และสามารถใช้เดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2565″ โครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” นอกจากจะทำให้เกิดกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังทำให้ Load Factor ของสายการบินเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดการใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทางท้องถิ่น ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ อันเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย

เก็บตกรอบใหม่ คนละครึ่งเฟส 5 เริ่ม 23 กันยายนนี้

คนละครึ่งเฟส5

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5 รอบเก็บตก ชิง 3 ล้านสิทธิ เริ่มพรุ่งนี้ 23 กันยายนนี้ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ระบุ กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 รอบใหม่อีก 3.09 ล้านสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 65 ถึงวันที่ 1 ต.ค. 65 ซึ่งเป็นสิทธิคงเหลือจากประชาชนที่ไม่ได้ใช้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรกภายในวันที่กำหนด

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง หรือเว็บไซต์คนละครึ่ง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ เปิดให้ทั้งประชาชนที่ยังไม่เคยร่วมโครงการและประชาชนที่เคยได้รับสิทธิแล้วแต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายวันที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 กลุ่ม โดยจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 65 จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 65

แจ้งแล้ว! กรณี จ่อยกเลิกโรงพยาบาลประกันสังคม 9 แห่ง

ประกันสังคม

ประกันสังคม แจงกรณี กทม. เตรียมยกเลิกโรงพยาบาลประกันสังคม 9 แห่ง ยืนยันยกเลิกโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะสิทธิ สปสช. เท่านั้น นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณี กทม. หารือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมยกเลิกสัญญา รพ.ประกันสังคม 9 แห่ง

ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป นั้น สำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นการยกเลิกการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 9 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นสถานพยาบาลประกันสังคม 8 แห่ง ได้แก่ 

 1. โรงพยาบาลมเหสักข์
 2. โรงพยาบาลบางนา 1
 3. โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 4. โรงพยาบาลนวมินทร์
 5. โรงพยาบาลเพชรเวช
 6. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
 7. โรงพยาบาลบางมด
 8. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

ส่วน โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ไม่ใช่ โรงพยาบาลในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นการยกเลิกสัญญากับสิทธิ จาก สปสช. (สิทธิ 30 บาท) ไม่ได้กระทบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแต่อย่างใด ในการนี้ เลขาธิการ สปส. ขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นการให้บริการทางการแพทย์ของ รพ.ในโครงการประกันสังคม ซึ่งในปี 2565 สำนักงานประกัน

สังคมมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 254 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 165 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 89 แห่ง ไว้คอยให้บริการผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ

ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมมีคุณภาพ พร้อมรับคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนางานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองดูแล เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อร้องเรียนสถานพยาบาลประกันสังคมรักษาไม่ดี สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่มีผล 1 ตุลาคมนี้

ราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 19 กันยายน 65 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 และมีมติเห็นชอบ

ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (๓) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการค่าจ้าง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 • ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562
 • ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยห้าสิบสี่บาท ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง
 • ข้อ 3 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยห้าสิบสามบาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
 • ข้อ 4 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยสี่สิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ข้อ 5 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยสี่สิบสามบาท ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ข้อ 6 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยสี่สิบบาท ในท้องที่จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา ปราจีนบุรี พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
 • ข้อ 7 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบแปดบาท ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม
 • ข้อ 8 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง เพชรบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง และอุตรดิตถ์
 • ข้อ 9 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบสองบาท ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี
 • ข้อ 10 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบแปดบาท ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส น่าน ปัตตานี ยะลา และอุดรธานี
 • ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ตามข้อ 2 ถึงข้อ 10 คำว่า “วัน” หมายถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้าง ซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกติเพียงใดก็ตาม
  • (1) เจ็ดชั่วโมง สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
   พ.ศ. 2541
  • (2) แปดชั่วโมง สำหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม (1)
 • ข้อ 12 ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
 • ข้อ 13 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการค่าจ้าง

ราคาน้ำมันวันนี้ เบนซินและแก๊สโซฮอล์ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ในกลุ่มบริษัท ปตท. และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 0.20 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 17 กันยายน 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันวันนี้ อัปเดตล่าสุด 17 กันยายน 2565

 • เบนซิน 95 : 42.86 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.45 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.18 บาทต่อลิตร
 • E20 : 34.34 บาทต่อลิตร
 • E85 : 32.54  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

Forex-3D คืออะไร กลโกงอย่างไร ผิดฎหมายไทยไหม เรามาไขข้อสงสัยกัน

Forex-3D

Forex 3D คืออะไร? มีกลโกงในรูปแบบใด”เทรดฟอร์เร็กซ์”  คือ  Forex (Foreign Exchange) คือ ตลาดที่ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาจะแปรผันตามแต่ละสกุลเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ สภาพเศรษฐกิจ และอื่นๆ สามารถเกิดได้หลายปัจจัย ราคามีการผันผวนอยู่ตลอด

 • สกุลเงินที่ซื้อขายส่วนใหญ่ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน ในอดีตผู้เล่นในตลาด Forex จะจำกัดอยู่ในกลุ่ม ธนาคาร สถาบันการเงินใหญ่ๆ แต่ในปัจจุบันมีระบบการเทรดออนไลน์ จึงมีนักลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุนผ่านระบบการเทรดออนไลน์ของบริษัทโบรกเกอร์ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งคำสั่งซื้อ/ขายไปยังตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศทันทีที่ได้รับคำสั่ง
 •  ตลาด Forex เป็นตลาดที่ความผันผวนสูง ความเสี่ยงสูง ผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นลงทุน FOREX ต้องทำการสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีเทรด FOREX กับโบรกเกอร์ในต่างประเทศ เพราะปัจจุบันยังไม่มีสถาบันการเงินในไทยที่รองรับการลงทุนประเภทนี้

Forex 3D ในประเทศไทย ผิดกฎหมายไหม 

 • ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศต้องทำกับผู้ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้น เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ได้รับใบอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ของ ธปท.
 • ปัจจุบันยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต หากผู้ใดให้บริการดังกล่าวในประเทศไทย จะมีความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
 • ธปท. ไม่อนุญาตให้โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX)ในเว็บไซต์ต่างประเทศ การฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
 • บุคคลที่แนะนำหรือโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือเทรดค่าเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
 • สรุปคือ ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายการจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์สำหรับเทรด Forex ฉะนั้น การให้บริการรับ-ส่งเงินให้คนไปลงทุน Forex บนเว็บไซต์ทั้งใน และต่างประเทศ จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เเละคนที่โฆษณาหรือชวนให้คนอื่นเข้ามาลงทุน Forex โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ผิดกฎหมาย ถือว่าเป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วย

ว้าว! ราคาทองวันนี้ 15กันยายน65 ครั้งที่ 2 ลดลงอีก50บาท เหลือขายออกบาทละ 29,950 บาท

ราคาทองคำวันนี้

ราคาทองวันนี้ เป็นอย่างไรกันบ้าง มาดูการอัปเดตกัน การอัปเดตราคาทองวันนี้ ราคาทองคำ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 12:00 น. เปิดตลาด ครั้งที่ 2 ( ราคาทองวันนี้ลดลงอีก50บาท )

ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 28,819.16 บาท ขายออกบาทละ 29,950.00 บาท 

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 29,350.00 บาท ขายออกบาทละ 29,450.00 บาท

คนละครึ่งเฟส 5 หมดเขตใช้สิทธิครั้งแรกวันนี้ หลัง 22.59 น.

คนละครึ่งเฟส5

รีบใช้ก่อนถูกตัดสิทธิ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 จำนวนคนละ 800 บาท ใช้จ่ายซื้อของผ่านแอปฯ เป๋าตัง กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยกำหนดให้ใช้วันละ 150 บาท เมื่อวันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 65 เวลา 06.00-23.00 น.

ผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ทั้งคนเก่า-คนใหม่ ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิในแอปฯ เป๋าตัง สามารถยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ 14 กันยายน 2565 และจะต้องใช้สิทธิครั้งแรกกับร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง รวมถึงสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆ ภายในวันเดียวกันด้วย

ซึ่งวันนี้ ถือเป็นวันสุดท้ายของการใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกภายใน 14 วัน เท่ากับว่า คนเก่าที่เคยร่วมคนละครึ่งเฟส 4 และคนใหม่ที่เพิ่งมาร่วมคนละครึ่ง ถ้าไม่อยากถูกตัดสิทธิจะต้องใช้จ่ายสิทธิครั้งแรกภายในวันนี้ ก่อนเวลา 22.59 น. ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ อย่าลืมใช้สิทธิกันนะ

พรุ่งนี้! ราคาน้ำมันขึ้น เบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมัน

รีบเติมก่อนตี5 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ในกลุ่มบริษัท ปตท. และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งแล้วปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 14 กันยายน 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ อัปเดตล่าสุด 13 กันยายน 2565

 • เบนซิน 95 : 43.26 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.85 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.58 บาทต่อลิตร
 • E20 : 34.74 บาทต่อลิตร
 • E85 : 32.74  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

ประกันสังคม จ่ายผ่านพร้อมเพย์ เริ่ม 12 กันยายน นี้

ประกันสังคม

ประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ว่างงาน ผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่ม 12 ก.ย. นี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ระบุ ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 และผู้มีสิทธิผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. นี้เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน แต่ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง